28-31 Mayıs 2019 tarihinde açılacak hakem kursu için;HAKEM_KURSU-3452-2.xlsx


Kursa Katılmak İçin İstenilen Belgeler

1)   Kursa Katılım Dilekçesi

2)   GSİM'den alınacak Ceza Belgesi

3)   Öğrenim Belgesi Fotokopisi (En az Lise Mezunu olmak)

4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5)   4 Adet Vesikalık Fotoğraf

6)   Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi olarak çalışanlar işyerinden resmi yazı getirebilirler)

7)   Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliği veya Sağlık Ocağı)

8 )   Türkiye Garanti Bankası TR51 0006 2000 7110 0006 2959 13 no'lu hesabına Kurs Katılım Ücreti olarak 150.00TL. yatırdığına dair Banka Dekontu

9)   https://goo.gl/forms/PAHNILbTL227Vvbv1 link üzerine tıklanarak açılan form doldurulacaktır.

Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranan Şartlar

1)   T.C. Vatandaşı olmak,

2)   En az lise ve dengi okulu mezunu olmak,

3)   18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak,

4)   Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek,

5)   Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

6)   Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

7)   Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,

8)  Kurs ücretini yatıran adaylar; kendi nedenlerinden dolayı kursa katılamadıkları takdirde ücret iadesi yapılmaz.

NOT 1-Aranan şartları taşıyan Kursiyerler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler, istenilen belgeleri bir kapaklı dosya içerisinde Atletizm Federasyonunca Kurs vermek üzere görevlendirilen Merkez Hakem Kurulu Üyelerine Kurs Başlangıç günü eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.
NOT 2-Kursların yeterli katılım olmaması vb nedenlerle Atletizm Federasyonu tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıların yatırdıkları kurs ücretleri, dilekçe ile talep etmeleri durumunda ödenecektir. Kurs açılmasına rağmen katılmayanlar geçerli mazaretlerini belgeleyen bir dilekçe ile müracaat etmeleri halinde federasyon tarafından değerlendirmeye alınarak para iadesi yapılacaktır. Bunun dışında yatırılan ücretler iade edilmeyecektir.