Yönetim


Rahmi DOĞAN

Hatay Valisi1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlkokulu Danişment İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Sayın Valimiz, 1992 yılında Sivas Belediyesi Araştırma Planlama Koordinasyon Müdürlüğünde Memur olarak çalışmaya başladı.1994 yılında Sivas Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Valimiz Sayın Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’nin Oxford kentinde dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.
 
Sırasıyla şu görevleri yürüttü:
* 1992-1994 : Sivas Belediyesi
* 1994-1995 : Sivas Kaymakam Adayı
* 1995-1996 : Giresun Piraziz Kaymakam Vekilliği
* 1997-1999 : Tokat-Başçiftlik Kaymakamı
* 1999-2001 : Kilis-Elbeyli Kaymakamı-Öncüpınar Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri
* 2001-2003 : Kilis Vali Yardımcısı
* 2003-2007 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
* 2007-2008 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.
* 2008-2013 : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
* 2013(5 Ay): İçişleri Bakanlığı  Hukuk Müşaviri
* 2014-2015 : İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
* 2015-2016 : İller İdaresi Genel Müdürü
* 2016-2018 : Kars Valisi
 
Akademik Çalışmaları
 
C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini “Türkiye’de İllerin Yeniden Yapılandırılması ve İl Kuruluşunun Maliyeti” konulu tezi hazırlayarak tamamladı.
 
Yürüttüğü Projeler

2004 yılından itibaren Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde İçişleri Bakanlığı adına Proje koordinatörü olarak UN-UNDP-UNİCEF ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çeşitli Projeler yürüttü. Rutin hizmet içi eğitimler dışında yurt içinde ve yurt dışında birçok toplantı, kurs ve inceleme gezilerine katılmıştır.
 
Yürüttüğü Bazı Projeler
 
* Temel Hizmetlerde Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi (UNİCEF)
e-Çağrı (eCall) Projesi (2012-2014): Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilip Türkiye, Bulgaristan, Lüksemburg, Belçika, İspanya ve Danimarka’nın katıldığı proje ile Avrupa genelinde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin kurulması hedeflenmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi (AB Projesi): 2005 yılından itibaren devam etmekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi 12 ilde tamamlanmış 24 ilde ise bina yapım çalışmaları devam etmektedir. Her yıl 10 ilde projenin tamamlanması öngörülmektedir.
* İç Güvenlik Birimlerinim Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi( AB-UNDP): I. Fazı 2010 yılında tamamlanmıştır. Projenin II fazı 2012 yılı Kasım ayında başlamış olup, İç güvenlik birimlerinin sivil makamlar tarafından denetim ve gözetiminin artırılmasını hedeflemektedir.
* Birleşmiş Milletler Coğrafi Yer Adları Uzman Grubu Çalışmaları (BM): Türkiye’nin üyesi olduğu 3 Bölgede (Division) ve BM tarafından yapılan bölgesel ve uluslararası toplantılardaki çalışmalara ülke adına katılmak.
 
Valimiz Sayın Rahmi Doğan, 26 Ekim 2018 tarih ve 202 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. Sayın Valimiz, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

 


Murat GEVREK

Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü

Isparta Senirkent ilçesinde doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden mezun oldu.

İlk görev yeri Bolu Merkez İmam Hatip Lisesidir. Ankara Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yapmıştır.

1995 ve 2000 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müşavirlik, 2004 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Sportif Eğitim Uzmanlığı, 2005 yılında kısa süreli Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi yaptı.

2006 yılından 2011 yılına kadar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı federasyonlarda Genel Sekreterlik görevinde bulundu.

2011-2021 yılları arasında Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 2022 Ocak ayından beri Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapmaktadır.

 İl Müdürü Murat GEVREK evli ve iki çocuk babasıdır.