Türkiye Yüzme Federasyonu, Yüzme MHK Tarafından İlimizde 14 – 17 Şubat 2019 tarihlerinde Yüzme Aday Hakemlik Kursu Açılacaktır.  Kurs Başvuruları Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Kursa Katılacak Kursiyer Sayısı 25 Kişiden az olduğu takdirde kurs iptal edilecektir.

Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda aranan şartlar ve belgeler:
1. T.C. vatandaşı olmak, 
2. Fotoğraf (2 adet 4,5 cm x 6 cm)
3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Diploma fotokopisi)
4. “18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1968 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)”
5. Sağlık Raporu
6. Sporda Cezası Yoktur Belgesi
7. Adli Sicil Kaydı
8. Kursa katılacak adaylar. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 298464 no’ lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Makbuza “ Hatay Yüzme Hakem Kursu” yazdırılacaktır. (Ücret Dekontu)


KURS-KATILIM-FORMU.docx