İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasıyla güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve afet risk azaltma bilinci oluşturmak amaçlanmıştır.

Bu amaçla; İRAP kapsamında il müdürlüğümüzün sorumlu olduğu eylem "Ormanda doğa yürüyüşleri ile farkındalığın sağlanması" konusunda gerekli çalışmalar yapmak olmuştur.