Gönüllülük, insanların kişilere ve topluma fayda sağlamak için gerçekleştirmiş olduğu bir sosyal faaliyet şeklidir. Diğer bir ifadeyle gönüllülük; bizlere verilen akıl, beden, vakit, emek gibi pek çok kıymetin doğrudan karşılık beklemeden insanlarla ve diğer varlıklarla paylaşılmasıdır.Her gönüllü birer kahramandır ve genç kahramanlarımız başta olmak üzere toplumumuzun bütün kesimleriyle el ele vererek fark oluşturacak gönüllülük faaliyetlerine imza atmak amacıyla Bakanlığımız tarafından 2019 yılı "Gönüllülük Yılı" olarak ilan edilmiştir.
Bu kapsamda sportif faaliyetlerde genç gönüllülerin artırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla  spor  hizmet  ve  faaliyetlerinin  taşrada  icracı  birimleri  olan  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüklerince  gerçekleştirilecek  ulusal  ve  uluslararası  müsabakalarda  "Gönüllülere"  yer verilmesi adına Bakanlığımız tarafından oluşturulan "www.gencgonulluler.gov.tr" web adresine girip üye olan gençlerimiz gönülülük faaliyetlerinde bulunabilirler.