ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

02.05.2019

6325 sayılı Kanun'un başlıklı 15 "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" inci maddesinin 8inci fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder." hükmüne yer verilmiştir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin "İdarenin temsili" başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. Hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde komisyon üyelerinin tamamı üst yönetici tarafından belirlenir. Yedek komisyon üyeleri de aynı usulle seçilir. Komisyon kendisini vekil ile temsil ettiremez." hükmüne yer verilmiştir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin "İdarenin temsili" başlıklı 18 inci maddesinin 2 nci fıkrasında "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda Arabuluculuk Davetlerinin Yapılacağı İl Müdürlüğümüz Adres ve İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

Adres

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:47 Antakya / HATAY


 Telefon

(0326) 214 24 92

E-Posta

hatay@gsb.gov.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

hataygenclikvespor@hs01.kep.tr