ATLETİZM ADAY HAKEM KURSU AÇILIYOR

07.04.2014

Hatay Antakya'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılması planlanan "ATLETİZM ADAY HAKEM KURSUNA" katılmak isteyenler İl Müdürlüğü Spor servisi Şefi Ceyhun YILMAZ'a veya Atletizm antrenörü Senem ÖLÇER'in 05386417098 nolu telefonuna ulaşarak konu ile ilgili bilgi alabilirler.

NOT: Kurs Ücreti 50 TL olup ücretler Atletizm Federasyonunun İş Bankası Ankara Şubesindeki TR090006400000142005941076iban nolu hesabına yatırılacaktır.

Gerekli belgeler aranan şartları hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor servisinden öğrenilebilir.

 

ATLETİZM ADAY HAKEM KURSUNA MÜRACAAT EDECEK HAKEM ADAYIN;

a) İl Müdürlüğüne dilekçe

b) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

c) 4 adet vesikalık resim (fotokopi olmayacak)

ç) Adli Sicil Kaydı ( Devlet Memuru- Üniversite öğrencisi olduğunu belgeleyenler hariç)

d) Sağlık Raporu

e) Öğrenim belgesi fotokopisi

f) Kurs Katılım ücreti dekontu

g) Mavi renkli plastik dosya ile birlikte, İl Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir.